Titanyum Tozu

Titanyum Tozu Üretimi

Titanyum kullanımı ile insanlık demir çağını geride bırakabilir ve titanyum çağına geçebilir. Demir, insanlık için işlevini yerine getirdi ve bilimsel ve teknolojik ilerleme, demirin artık başa çıkamayacağı kadar karmaşık talepler getirdi.

Titanyum Rezervleri

Tespit edilen titanyum kaynaklarının yaklaşık 1 milyar ton ilmenit dahil olmak üzere 1.23 milyar ton olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye Titanyum Rezervleri – 90 mln. ton olarak potansiyel oluşturduğu tespit edilmiştir.

Titanyum Konsantre Cevher Üretimi

İlmenit minerali içerikli yataklardan üretimde 2017 yılı için; 1.3 mln. ton ile Güney Afrika, 900 bin. ton ile Avustralya, 800 bin ton ile Çin; rutil içerikli yataklarda ise 450 bin ton ile Avustralya, 160 bin ton ile Sierra Leone, 90 bin ton ile Ukrayna önde gelmektedir.

İlmenit içerikli yataklarda 2016 yılı için dünya toplam üretimi 5,5 milyon ton, 2017 yılı için ise 6,2 milyon ton olmuştur. Rutil içerikli yataklardan dünya üretim toplamı ise 2016 yılında 800 bin ton, 2017 yılında ise 900 bin ton olarak gerçekleşmiştir. İlmenit ve rutil içerikli yatakların dünya genel toplam üretimi ise 2016 yılında 6,3 milyon ton, 2017 yılında ise 7,1 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.

Titanyum Süngeri Üretimi

Titanyum süngeri (okyanus süngeri görünümüne benzerliğinden dolayı ismini almıştır) üretiminin ABD, Çin, Japonya, Hindistan, Rusya, Ukrayna ve Kazakistan ülkeleriyle sınırlı olduğu görülmektedir. ABD üretim verileri kapalı olup (titanyum, ülke güvenliği ve ekonomik gereklilik açısından kritik kabul edilmektedir), ABD hariç 2016-2017 yıllarında 170 bin ton titanyum süngeri üretilmiştir. Pigment üretim kapasitesi ise 7,3 mln. ton gibi yüksek bir miktardadır.

 

 

Katmanlı teknolojileri

İki ana terim tavsiye edilir Additive Fabrication (AF), Additive Manufacturing (AM),

Ey-eM teknolojileri, yüksek (0.9’dan fazla) malzeme kullanım oranı gibi toz metalurjisinin avantajlarını değil, aynı zamanda karmaşık şekilli parçaların üretimi ve yoğun döküm yapısına sahip çeşitli konfigürasyonlar gibi dökümhanenin avantajlarını birleştirir.

Katmanlı teknolojileri pazarı hızla değişmektedir. Makine imalat şirketlerinin birleşmeleri ve devralmaları gerçekleşiyor, Ey-eM teknolojileri alanında yeni servis merkezleri ortaya çıkıyor, bu merkezler Avrupa ve şimdi küresel bir servis ağı haline getiriliyor.

Geniş bir yelpazedeki tozların önde gelen üreticilerinden bazıları, özellikle Katmanlı teknolojilerinin ihtiyaçları için tozların üretimi için ayrı bir teknolojik «hat» tahsis etmektedir.

Tozlar, 1.0 mm’ye kadar karakteristik parçacık boyutuna sahip dökme malzemeler anlamına gelir. Tozlar geleneksel olarak partikül büyüklüğüne (koşullu çapa göre d) göre sınıflandırılır, d <0.001 μm, ultra ince d = 0.01-0.1 μm, yüksek oranda dağılmış d = 0.1–10 μm, ince d = 10–40 μm, orta d = 40–250 μm ve büyük d = 250–1000 μm.

Yerli tüketiciler için sarf malzemeleri ciddi bir sorundur. Türkiye pazarının az gelişmiş olması nedeniyle, katmanlı makineleri için metal tozu bileşimlerinin ağırlıklı olarak yurtdışından satın alınması gerekecektir. Bilgi için, dış pazardaki toz malzemelerin toptan satış fiyatı yaklaşık olarak şu şekildedir: saf titanyum 230 / kg, Ti6Al- 200 / kg, CoCr alaşımı 150 / kg, Al alaşımları 70-90 / kg, Inconel 625 75 / kg. Türk tüketiciler için, kural olarak en az iki üç kat daha pahalıya mal olacaklar.

Titan Enstitüsü

Bu stratejik hedefe, uzun yıllara dayanan deneyime dayanarak, Ukrayna’da 1956 yılında kurulup faaliyet göstermeye devam etmekte olan ve Avrupa’daki tek uzman “Titan Enstitüsü” http://timag.org/ ile birlikte modern üretimin yerleştirilmesi için bir planı geliştirdik.

Enstitü aktif olarak uluslararası işbirliği geliştirmektedir. İş ortakları Çin, Hindistan, Avustralya, Mısır, Brezilya, İsrail, Kanada ve diğer ülkelerdir.

Titanyum Enstitüsü, teknolojik süreçlerin geliştirilmesinde ve demir dışı metalurjinin endüstriyel işletmelerinin tasarlanmasında birçok zor ve karmaşık görevi çözebilen büyük bir kuruluştur.

Titanyum haddelenmiş ürünlerin üretimi ile döngünün tamamlanması için “TürkTitan” şirketi kurulması gereklidir.

Türkiye’de hükümet, katma değerli yüksek bitmiş ürünlere modern bir madencilik, işleme, ergime, toz alma ve mekanik işleme kompleksi oluşturarak titanyum varlığına uygun bir şekilde dikkat etmeli ve bu da yeni sanayileşme sürecine ivme kazandırabilir. Türkiye bağımsız olarak, titanyum ürünlerinin üretimi için kendi kapalı döngüsünü oluşturmalıdır.